Trudo


Deze woontoren vormt met zijn unieke design het eerste verticale bos van Nederland. Binnen het unieke bewonersconcept wordt er gewerkt met pioniers die de kartrekkers van het micro-dorp zijn. 

  • Zeer hoge kwaliteitsbeleving tegen sociale huurprijzen dankzij hoge betrokkenheid van bewoners.
  • Onderhoud van het verticale bos verloopt vanuit het Area of People platform direct tussen bewoners en hovenier.
  • Trudo Toren vormt een verbinding met aangrenzende gebouwen op Strijp-S.  
Trudo