Terug naar overzicht

Sociale impact met vastgoed: 7 trends in 2024

30 januari 2024

In de afgelopen jaren zagen we al dat duurzaamheid, zowel technisch als sociaal, hoog op de agenda staat in vastgoed. Dit heeft ingrijpende veranderingen voor hoe we gebouwen en gemeenschappen ontwerpen en beheren. Van participatie van bewoners tot de opkomst van community woonconcepten en vitale woongemeenschappen. In dit blog delen we zeven recente ontwikkelingen op het gebied van sociale impact die de toekomst van vastgoed gaan vormgeven.

 

1. Verschuiving naar een vrijwilligerseconomie

Na de Tweede Wereldoorlog werden in Europa collectieve voorzieningen zoals onderwijs, zorg en pensioen opgezet. We merken nu dat we als samenleving veel collectieve voorzieningen en regelingen financieel niet meer (volledig) kunnen blijven dekken. Er is een groeiende vraag naar meer lokale betrokkenheid van burgers waarbij een groot deel van de productiviteit van de samenleving is gebaseerd op vrijwilligers, oftewel een vrijwilligerseconomie. Lokale betrokkenheid en kennis van bewoners kunnen niet alleen helpen om financiële lasten te verminderen, maar ook om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.


2. Focus van E naar S in vastgoed financiering

In 2024 zullen financiële instellingen stappen gaan zetten om sociale impact mee te nemen in financieringen, waarbij vastgoed met een hoge sociale impact makkelijker financierbaar wordt. Dit geeft aan dat er groeiende erkenning is van het belang van maatschappelijke verantwoordelijkheid in de vastgoedsector. Het wordt een transitiejaar voor de vastgoedmarkt waarin we een verschuiving gaan zien in de manier waarop vastgoed wordt gewaardeerd. De verwachting is dat de toenemende waardering voor sociale impact daadwerkelijk invloed zal hebben op de vastgoedwaarde en dus op de aankoopprijzen.


3. Van tevreden naar betrokken bewoners

Als gevolg van de twee bovenstaande ontwikkelingen, zullen vastgoedeigenaren die vooruitlopen op ESG het komende jaar een shift maken in focus van tevreden bewoners naar betrokken bewoners. Bewonerstevredenheid beïnvloedt voornamelijk de individuele woonervaring op korte termijn, terwijl bewonersbetrokkenheid leidt tot eigenaarschap, verantwoordelijkheid en collectieve mobilisatie, wat essentieel is voor het vergroten van ecologische en sociale impact op de lange termijn.


4. Combineren van technische en sociale verduurzaming

Steeds meer gemeentes, maar ook marktpartijen zien dat technische verduurzaming van vastgoed een ideale kans is om een woonomgeving ook direct sociaal te verduurzamen. Het betrekken van bewoners bij verduurzamingsprojecten bevordert gemeenschapsbetrokkenheid en biedt de mogelijkheid om kennis van bewoners te gebruiken om verduurzaming sneller en prettiger te laten verlopen. Het is een uitgelezen kans om bewoners met elkaar te verbinden en daarmee een boost te geven aan de sociale cohesie in buurten.


5. Community wonen voor senioren

Senioren zoeken steeds vaker naar gemeenschappelijke woonvormen waarin ze sociaal actief kunnen blijven, iets voor hun buren kunnen betekenen en elkaar kunnen ondersteunen bij lichte zorgtaken. In deze gemeenschappen kunnen ouderen hun leven op een zinvolle manier voortzetten en 'waardig' oud worden, waarbij autonomie en verbondenheid hand in hand gaan. Dit biedt niet alleen een kans voor het faciliteren van diverse woonconcepten voor ouderen, maar biedt ook een oplossing voor de uitdagingen op het gebied van zorg en vergrijzing.


6. Slim gebruik van onderbenutte assets en voorzieningen

Door de schaarste en bouwuitdagingen op de vastgoedmarkt zien we dat er een snelgroeiende behoefte is naar meer flexibele inzet en gebruik van verschillende asset classes. Dat zien we al gebeuren bij huidige nieuwbouw concepten waarbij verschillende functies (wonen, werken, ontspannen) worden gecombineerd in één gebouw. De volgende stap is om voorzieningen van bestaand vastgoed met elkaar te combineren, waarbij flexibele benutting van elkaars assets centraal staat. Dit biedt een nieuwe basis voor samenwerking tussen lokale stakeholders en bewoners met tal van mogelijkheden om lokaal sociale impact te maken.

 

7. Belang sociale infrastructuur in flex woonconcepten

Flexwoningen zijn op dit moment één van de weinige manieren waarmee we snel en kosteneffectief nieuwe woonruimtes kunnen creëren, en dit is urgent gezien het groeiende woningtekort. Een uitdaging van flexwonen is het waarborgen van de leefbaarheid en sociale cohesie. Door de diversiteit aan bewoners, het tijdelijke verblijf en mogelijke hoge doorstroom, is snelle inbedding in een lokale sociale infrastructuur van doorslaggevend belang voor het succes van deze concepten voor de maatschappij.

Deel pagina