Terug naar overzicht

Nick de Goeij: de ziel van een wijk, dat zijn de mensen

16 november 2023

Nick de Goeij ontwikkelaar bij Timpaan

Vastgoed- en gebiedsontwikkelaar Nick de Goeij onthult hoe Timpaan investeert in sociale infrastructuur, zowel fysiek als digitaal, om betekenisvolle en sociale woonomgevingen te realiseren.

 

Wat is volgens jou een woongebied met een ziel?

Nick: “Het is leuk als je veel woningen bouwt, maar hoe gaan die woningen leven? Je moet ook nadenken over de sociale infrastructuur.  De ziel van een wijk dat zijn de mensen. Zij geven een plek een identiteit. Bij Timpaan willen we graag dat mensen zich thuis voelen in hun woonomgeving.”

 

Zie je dat die sociale component voor bewoners belangrijk is in de keuze voor een woonplek?

Nick: “Veel mensen willen graag wonen in een buurt waar sociale interactie is en we zien ook dat deze behoefte toeneemt. In ons project Cascade hebben mensen bewust gekozen voor de plek omdat het ontmoeten geborgd was. Als je verhuist naar een nieuwe plek, is het een stuk prettiger als je in een levendige buurt komt wonen waar buren elkaar al kennen. Je kunt dan gemakkelijker aansluiten en zult je sneller thuis voelen.”

 

Hoe zorg je ervoor dat sociale cohesie niet iets is dat alleen in een ontwikkelplan staat, maar zich ook echt vertaalt naar de praktijk?

Nick: “We merken dat ‘ontmoeten’ een beetje een marketing-achtige term wordt of we zien soms dat het sociale stuk uiteindelijk toch weer in de ‘hardware’ wordt opgelost. Bijvoorbeeld door kleine voortuintjes te maken waar ‘ruimte is voor ontmoeting’. Je kunt wijken ontwerpen die fysiek ingericht zijn op ontmoeten, alleen dan is er nog niet goed nagedacht over hoe mensen de woonomgeving beleven en wat ze daarin met elkaar doen. De manieren waarop we met elkaar interacteren is ook veranderd, zeker in stedelijke omgevingen waar het fysieke contact veel minder vanzelfsprekend is.”

 

Met Area of People bouwen we ook veel kennis op in de ontwikkelfase, omdat we met het platform toekomstige bewoners vroegtijdig kunnen betrekken. Op die manier zorg je dat woonomgevingen beter aansluiten bij de wensen van bewoners.

Welke andere oplossingen zijn er volgens jou om die sociale interactie te faciliteren?

Nick: “Vroeger moest je naar het buurthuis, een lokaal kroegje of bij elkaar op bezoek om mensen te ontmoeten en relaties te onderhouden. Nu loopt het sociaal contact veel meer digitaal. Hierdoor zijn mensen enerzijds minder gedwongen om elkaar fysiek te ontmoeten, anderzijds is het iets waar je op kunt inspelen. Wij gebruiken het Area of People platform om sociaal contact in de woonomgeving te faciliteren. Via het platform kunnen bewoners eenvoudig onderling communiceren en elkaar helpen. Zo leveren wij als ontwikkelaar de sociale infrastructuur mee waarmee bewoners zelf die betekenisvolle en sociale woonplek kunnen realiseren. De data uit het platform levert ons ook veel waardevolle inzichten in de sociale dynamiek in de woonomgeving en behoefte van bewoners. Dat kan ik meenemen in volgende ontwikkelprojecten.”

 

Welke kennis heb je nodig om je ontwikkelplannen te optimaliseren?

Nick: "Kennis over de sociale infrastructuur. Wat bewoners ondernemen met elkaar, wat ze belangrijk vinden, wat wel goed gaat en wat niet goed gaat in de gebruiksfase. Die kennis gebruiken we om te begrijpen hoe mensen wonen en welke voorzieningen je plaatst. Met Area of People bouwen we ook veel kennis op in de ontwikkelfase, omdat we met het platform toekomstige bewoners vroegtijdig kunnen betrekken. Op die manier zorg je dat woonomgevingen beter aansluiten bij de wensen van bewoners."

Mensen die op zoek zijn naar een huis hebben het niet over vierkante meters, maar over een fijne woonkamer, een veilige buurt en leuke buren.

Is zo'n platform ook interessant voor herontwikkelingsprojecten?

Nick: "Je ziet dat er nu meer aandacht is voor sociale cohesie bij herontwikkelingslocaties. Naast de technische levensduur is ook de sociale levensduur van gebouwen en woongebieden belangrijk. Daarom wordt soms besloten om wijken te slopen die technisch gezien nog meekunnen, omdat er veel problemen zijn in de wijk. In de afgelopen jaren zijn lage inkomens de stad uitgeduwd, waardoor wijken ontstaan met één type doelgroep. Dat is een recept voor sociale problemen. Daarom worden wijken nu ook sociaal geherstructureerd door doelgroepen weer te mixen. Een platform kan de sociale interactie ondersteunen die nodig is voor een succesvolle herstructurering van wijken."

 

Hoe belangrijk is het voor jou als ontwikkelaar om te investeren in die sociale infrastructuur?

Nick: "Vroeger verkocht je alles makkelijk en was alles ook meer technisch gericht. Nu komen we erachter dat de techniek niet de basis is van wonen. Mensen die op zoek zijn naar een huis hebben het niet over vierkante meters, maar over een fijne woonkamer, een veilige buurt en leuke buren. We richten ons met Timpaan daarom veel meer op kwaliteit. In onze beleving heb je altijd zo’n type platform als Area of People nodig om je ontwikkelplan compleet te maken en te zorgen dat je die betekenisvolle en sociale woonomgevingen kunt waarmaken."

Deel pagina