Winkelmadepark


Succesvol gemengd wonen concept van 92 woningen van Wooncompagnie waarin bewoners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor hun tuin, er diverse bewonerscommissies zijn en een bestuur. 

  • Zowel bewoners als Wooncompagnie geeft aan dat het Area of People platform noodzakelijk is voor het runnen van hun woongemeenschap 
  • Micro-Dorp met hoogste cohesie in ons platform 
  • Uit survey resultaten van Wooncompagnie bleek dat er bij geen enkele bewoner sprake was van eenzaamheid.  
Winkelmadepark